EKAHI 28A GALLERY

Ekahi Vacation Condos is located at
Wailea Ekahi Village in South Maui, Hawaii

3300 Wailea Alanui Drive, Kihei, HI, 96753
ekahivacationcondos@icloud.com

+1 (403) 608-2034

  • Facebook
Ekahi Vacation Condos | Wailea Ekahi Vacation Rentals | Maui, Hawaii

© 2020 by Ekahi Vacation Condos.  Hawaii Tax IDs:  TA-121-034-1376-01 and GE-121-034-1376-01